Tuesday, February 24, 2009

lawl fobnessPanunumpa by Carol Banawa

Ikaw lamang ang pangakong mahalin
Sa sumpang sa'yo magpakailan pa man
Yakapin mon'g bawat sandali,
Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay,

At mapapawi ang takot sa 'kin
Pangakong walang hanggan

Ikaw lamang ang pangakong susundin
Sa takbo sakdal, liwanagan ang daan
Yakapin mong bawat sandali,
Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay

At mapapawi ang takot sa 'kin
'Pagkat taglay lakas mong angkin

Translation:
I promise you're the only one I will love
From that vow I made to you forever
Hug it every second
My life I vow to be yours only

And fear will disappear in me
A neverending promise

I promise you're the only one I will follow
From the future, light the way
Hug it every second
My life i vow to be yours only

And fear will disappear in me
Because I carry that strength you own
Iingatan ka by Carol Banawa

Sa buhay kong ito
Tanging pangarap lang
Ang iyong pag mamahal
Ay ma kamtam
Kahit na sandali
Ikaw ay mamasdan
Ligaya tila ay
Walang hangan
Sana ay di na magising
Kung nangangarap man din
Kung ang buhay na makulay
Ang tatahakin
Minsan ay nadarama
minsan di na iluluha
Di ka na maninilbi
pagkat sa buhay mo
ay may nag mamahal parin

Iingatan ka
Aalagaan ka
Sa puso ko ikaw ang pag-asa
Sa 'ting mundo'y
may gagabay sa iyo
Ang alay ko'y itong pagmamahal ko
May nag mamahal aakay sa iyo
Aking inay ikaw ang nagbigay
Ng Buhay ko
Buhay na kay ganda
Pangarap ko na makamtan ko na

Translation:
In this life
My only dream is
Your love
That I can feel
Even for a moment
When I watch you
The happiness I feel
Never ends
I wish to never wake
If I was gonna dream anyway
If this colourful life
Is the one I will journey on
Sometimes I feel
Sometimes I will cry
You will never have to work for anyone again
Because in your life
There is still someone loving you

I will take care of you
I will cherish you
In my heart, you are hope
In our world
There is someone to guide you
I offer you my love
There is someone loving you, willing to carry you
My mom you were the one
To give me my life
Such a beautiful life
I dream to reach it to its fullest.


Wow I suck at translating... haha. It sounds better in Tagalog :)

0 comments:

Related Posts with Thumbnails